Logoterapia

 

Wieniläisen neurologin ja psykiatrin Viktor E. Franklin (1905–1997) kehittämä logoterapia on tarkoituskeskeistä, henkistä psykologiaa
ja filosofiaa. T
austalla on filosofis-teoreettinen oppirakennelma näkemys, jolloin terapia-sanaa tulkitaan laaja-alaisesti.


Logoterapian oletusperustana on, että elämällä on aina tarkoitus. Sitä on käytetty Suomessa mm. yritysten työyhteisöjen ja henkilöstöhallinnon kehittämiseen ja johtamiseen, mutta logoterapiaa voidaan soveltaa miltei kaikilla elämänalueilla.

Lähestymistapa tukee ihmisenä olemista ja siihen liittyvien ongelmien tarkoituskeskeistä ratkaisemista tässä ajassa.
Logoterapia painopiste on se, minkä varaan voi rakentaa tulevaisuutta ja mitä ehjää ja hyvää on vielä jäljellä.
Logoterapian ihmiskuva on kolmiulotteinen. Fyysisen ja psyykkissosiaalisen ulottuvuuden lisäksi ihmisellä on henkinen ulottuvuus.
Henkiseen ulottuvuuteen liityvät muun muassa aito omatunto, vastuu ja vapaus, sekä tahto tarkoitukseen.

 

 Mitä logoterapian avulla voidaan saavuttaa?

- voimaa ja motivaatiota arjen pyörittämiseen
- elämänhalun palautuminen
- asennoitumisen muutosta tapahtumiin elämässä
- ratkaisuja haasteellisen elämänvaiheen läpivientiin
- tarkoituksellisten asioiden löytämistä omaan elämään jne.

Logoterapeuttinen näkökulma on Mielentreenissä työväline, jota hyödynnetään keskusteluissa, jos asiakas näin haluaa.
Usein se auttaa löytämään ns. punaisen langan valmennukselle, jonka ääressä on hyvä jatkaa yhteistä valmennusmatkaa eteenpäin.
                                                                                       
                                                                                    Ota rohkeasti yhteyttä!

 

  Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

 

Lähetä viesti

Luova Vire Tmi

Y-tunnus 2776066-7

info@luovavire.fi

www.luovavire.fi

Gsm. 040- 514 7328

Copyright 2017-2018 © Luova Vire