Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 

 

Luova Vire Kulttuurimanagerointi

 Alkusanat

Suomessa liike- elämän toimijoiden ja kultturitahojen välinen yhteistyölinkki puuttuu. Luova Vire on vastaus siihen.

Kulttuuritahoilta vaaditaan yhä enemmän myyntitaitoja  sekä kykyä räätälöidä omaa osaamista kaupallisiin tarkoituksiin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Alan haasteena on rahoituksen ja tulojen epävakaus sekä kova kilpailu.                      Liike- elämän toimijat taas odottavat helposti analysoitavia yhteistyöpaketteja, joihin panostaminen rahallisesti antaisi vastineeksi konkreettisia annoksia hyötyä ja etuja yrityksen käyttöön, vapaaliput ja yrityksen mainosnäkyvyys ovat "out".

Luova Vire Kulttuurimanagerointi palvelukonsepti tarjoaa kummallekkin osapuolelle uudenlaisen toimintatavan käyttöön. Ulkoistettu prosessi tuottaa joustavan tavan toimia pitkäjänteisesti yhteistyössä ja mahdollisuuden muuttua ajan mukaisesti.

YHTEISTYÖ ON MAHDOLLISUUSYHTEISTYÖ ON MAHDOLLISUUS

 

 

Asiakkaina ovat mm.

         ♥ kulttuuriorganisaatiot - ja yritykset (teatterit, taideyhteisöt, ohjelmatoimistot) 

         ♥ kulttuurialan osuuskunnat, järjestöt, yhdistykset

         ♥ koulutustahot ( luovan alan oppilaitokset, opistot)

         ♥ perhe - ja mikroyrittäjät 

         ♥  liike- elämäntoimijat, jotka haluavat ulkoistaa yhteistyökuvioiden järjestelyt/haun

            erilaisten kulttuurialan toimijoiden kanssa.

                                                                                                               

 

Tarjoamme kiinteähintaisen tutustumispaketin, joka antaa joustavan tavan tutustua Kulttuurimanagerointi palveluun.  

TUTUSTUMISPAKETTI 150 euroa +(alv24% ) sisältäen:    

     •  tapaamisen, jossa käydään läpi yhdessä asiakkaan tilannetta (n.2h)

     •  kirjallisen toimintaehdotuksen Sinulle räätälöityyn yhteistyöpakettiin  + hinnoittelutarjouksen

     •  matkakustannukset veloitetaan vasta, kun matka on ylittänyt 50 km Luova Vire toimistolta.

       Tilaa paketti tästä! Mainitse viestissä tutustumispakettitarjouksesta (voimme tarjota vain 1 paketin/ asiakas).

 

Mitä toimeksianto sisältää?

 Kulttuurialan toimija, kun tilaa palvelun, niin se muokataan asiakkaan näköiseen moodiin. Paketti voi sisältää mm.

 •  palveluiden/tuotteiden kaupallinen tuotteistaminen
 •  tarvittavan materiaalin tuottaminen 
 •  markkinoinnin ja myynnin uudistaminen
 •  asiakaskohderyhmätyöskentely ja asiakasviestintä 
 •  aikataulut, tiedottaminen, raportointi 
 •  henkilöstön ja johdon koulutus sovituin aihealuein

 Tavoitteet/

 •  saada oma toiminta paketoitua kaupallisesti ja kilpailukykyisesti
 •  tuottaa lisäarvoa omaan toimintaan ja parantaa palvelumyyntiä
 •  tähdätä pitkänajan yhteistyökuvioihin asiakkaiden kanssa
 •  antaa mahdollisuuden pienemmille kulttuurialan toimijoille (perheyritykset, mikroyrittäjät) saada palvelujaan esille

Liike- elämän toimija, kun tilaa palvelun, niin lähtökohtana on aina yrityksen tarpeet pitkässä juoksussa, millaisia yhteistyökuvioita haetaan ja tavoitteet asiakasroolissa, kuinka saada maksimaalinen hyöty yrityksen arjen toimintaan.

Kulttuurimanagerointipalvelu sisältää mm..

 •   tarpeiden ja tavoitteiden kartoituksen yrityksen kanssa 
 •   yrityksen tarpeisiin sopivan yhteistyökumppaneiden haku (haastattelut, kilpailutus)
 •   yhteistyökuvion luominen osapuolten välille (palaverit, aikataulut, toimintarunko)
 •   tarvittavan materiaalin tuottaminen 

Tavoitteet/

 •   räätälöity toimeksianto tuottaa tehokkaan ulkoistuksen, jolloin asiakas saa sijoitetulle rahalla oikeanlaisen vastineen 
 •   maksetun palvelun hyödyntäminen yrityksen käyttöön halutulla tavalla
 •   pitkänajan yhteistyö on helppo hyödyntää yrityksen kaupallisissa tapahtumissa, messuilla, kehittämishankkeissa.  

Luova Vire Kulttuurimanagerointipalvelu ei tee osa- puolten välisiä lopullisia sopimuksia ja sopimusten tekeminen/toteuttaminen/ylläpito on yhteistyökumppanien omassa päätäntävallassa. Kirjallisesti asioista sopiminen on suositeltavaa, kummankin osa- puolen etua ajatellen. 

 Jokainen toimeksianto räätälöidään asiakkaan kanssa yhdessä suunnitellen!          

                                                 

 

 

Luova Vire tmi              Y- tunnus: 2776066-7                  info@luovavire.fi                www.luovavire.fi            Gsm. 040- 514 7328